Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 1.10.2018 in Czytelnia | 0 comments

ISO 9001:2015 – podstawowe założenia

ISO 9001:2015 – podstawowe założenia

Znowelizowana norma ISO 9001:2015 sama w sobie jest zgodna z filozofią ciągłego doskonalenia. Między innymi na podstawie doświadczeń z jej „poprzedniczką”, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła szereg ulepszeń. Dzięki temu spełnienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015 sprawia, że zarządzanie w organizacji jest niezwykle dojrzałym i stabilnym procesem. Dlaczego? Jest tak z co najmniej dwóch powodów, lecz zacznijmy od krótkiego rysu historycznego.

Od czego zaczęło się ISO 9001?

Sprawdź szkolenia ISO 9001 – oferty kilkunastu firm we wszystkich regionach Polski

Pierwsze „Wymagania programu jakości” powstały w Stanach Zjednoczonych, w latach 60. ubiegłego wieku. Lata doświadczeń na lokalnych rynkach poskutkowały pierwszą serią norm 9000, wydanych w 1987 roku. Udało się uzyskać normę uniwersalną, do wszelkich rodzajów działalności. Jej wdrożenie wspiera firmę w dostarczaniu wyrobów i usług najwyższej jakości. Wspiera, bo to nadal od organizacji i jej najwyższego kierownictwa zależy, w jaki sposób podchodzi do wymagań normy i procesu certyfikacji.

Struktura ISO 9001:2015

Struktura normy, podstawowe terminy i definicje są zgodne z Załącznikiem SL. Oznacza to, że norma jest opracowana na standardach odwołujących się do wszystkich norm. Jest to szczególnie ważne, jeśli mamy do czynienia z dodatkowymi normami branżowymi oraz zintegrowanymi systemami zarządzania.

ISO 9001:2015 – możesz zerwać z biurokracją

Poprzednim wersjom normy zarzucano biurokratyzację organizacji poprzez dużą liczbę wymuszonych dokumentów. Obecna norma wprowadza pojęcie „udokumentowanej informacji” oraz dużo mniej restrykcyjne wymagania odnośnie zakresu utrzymywanych dokumentów. Takie same, bo elastyczniejsze podejście, zaproponowano w kwestii pełnomocnika jakości. Nowa norma nie wymaga jego powołania. W praktyce jednak wiadomo, że warto mieć lidera wszelkich przedsięwzięć tego typu, który swoimi umiejętnościami i wiedzą sprzyja pomyślnej realizacji założeń.

Zarządzanie przez cele

Kolejnym mocnym punktem nowej normy jest podkreślanie istoty zarządzania przez cele. Jest to świetny sposób na utrzymanie poziomu jakości wyrobów i usług, przy jednoczesnym zbudowaniu przejrzystego systemu motywacyjnego. To ważny aspekt także w obliczu dużych zmian na rynku pracy, kiedy oczekiwania i potrzeby pracowników zyskały na znaczeniu w oczach pracodawcy.

Zarządzanie ryzykiem

Ciekawą i najbardziej widoczną zmianą jest kombinacja wymagań, mających na celu wprowadzenie zarządzania ryzykiem w organizacji. Mówimy tu o kombinacji, gdyż ma to swój początek w potrzebie określenia przez firmę swojego kontekstu w otoczeniu biznesowym oraz zrozumienia oczekiwań swoich interesariuszy. Te informacje mają zaś służyć do zweryfikowania, które aspekty niosą ze sobą szanse, a które zagrożenia dla organizacji. Następnie, zgodnie z wymaganiami normy, należy na te aspekty zareagować, a więc nie czekać, aż pojawią się ich skutki, szczególnie te negatywne. Ten obszar zmian w normie dotychczas budził największe emocje i wątpliwości wśród praktyków. Istnieje jednak wiele sposobów na sprostanie tym wymaganiom, przy zachowaniu realnego wpływu na doskonalenie organizacji.

Stare idee w nowoczesnej odsłonie

Nowa norma ISO 9001:2015 dostarcza opracowany system zarządzania jakością, sprawdzony już przez tysiące organizacji. Jego podstawą jest dbałość nie tylko o rachunek ekonomiczny, ale także o stabilną przyszłość i zadowolenie klientów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Lean Accounting – cel koncepcji, metody

W dzisiejszych czasach, w warunkach globalizacji większość przedsiębiorstw zaczyna wdrażać coraz to więcej, bardziej kreatywnych i dynamicznych sposobów na zarządzanie organizacją. Dzięki temu łatwiej jest im dopasować się do rynku oraz zdecydowanie łatwiej jest określić istotę rozwoju danego przedsiębiorstwa. Lean accounting to przede wszystkim jedna z praktyk rachunkowości, która została zastosowana wraz z praktykami lean […]

Zamknij